MISJE ŚWIĘTE

W PARAFII PW BOŻEGO CIAŁA
W JANKOWICACH RYBNICKICH

Prowadź mnie drogą Twą, jedyny Panie, chcę uczniem Twoim być, swe życie Tobie dać!

Od niedzieli 19 października do niedzieli 26 października przeżywaliśmy w naszej parafii szczególne rekolekcje - Misje Święte. W kościele katolickim Misje Święte - dłuższe, odbywają się w każdej parafii co około 10 lat. Jest to czas szczególny w parafii, czas modlitwy, skupienia, codziennych nabożeństw i katechez. Podczas nabożeństw wierni adorują Krzyż Misyjny, odnawiają przyżeczenia chrzcielne i śluby małżeńskie. Misje Święte prowadzili Franciszkanie; Ojciec Dobrosław i Ojciec Symplicjusz. Za ten wspólnie przeżyty czas ojcom, Dobrosławowi i Symplicjuszowi serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać!

Poniedziałek 20 października 2008 roku

Tematem przewodnim dzisiejszego, drugiego dnia Misji Świętych w naszej Parafii - był grzech, świadomość grzechu oraz jego skutki, przeciwstawianie się złu i kształtowanie sumienia. Homilię do nas wygłosił ojciec Symplicjusz. Po mszy św. o godz. 17. 00 swoją naukę stanową miały kobiety z naszej Parafii. Naukę misyjną wygłosił ojciec Dobrosław. Podkreślił on miedzy innymi, iż kobiety zostały obdarowane przez Boga szczególną wrażliwością, by mogły w rodzinach realizować swoje, niejednokrotnie trudne powołanie. Ojciec zachęcał, by pomocą na ten codzienny trud stała się Maryja, która nie bacząc na czekające Ją przeciwności i cierpienia bez wahania, wiernie wypełniała Bożą wolę.

[Rozmiar: 140413 bajtów] [Rozmiar: 155541 bajtów] [Rozmiar: 153725 bajtów] [Rozmiar: 114246 bajtów] [Rozmiar: 129617 bajtów] [Rozmiar: 121154 bajtów] [Rozmiar: 144184 bajtów] [Rozmiar: 145600 bajtów] [Rozmiar: 137554 bajtów] [Rozmiar: 129766 bajtów] [Rozmiar: 145589 bajtów]

Wtorek 21 października 2008 roku

W dzisiejszej nauce ogólnej, ojciec Dobrosław przedstawił postać szatana, jako sprawcę wszelkiego zła na świecie. Odsłonił mechanizmy jego działania na naszą niedoskonałą, skażoną grzechem pierworodnym ludzką naturę. Człowiek jednak, został raz na zawsze wyzwolony z niewoli grzechu i śmierci poprzez zbawczą Ofiarę Chrystusa na krzyżu. Krzyżu jako bramie, wyłomu w murze niewoli szatana! Niełatwa to droga, jednak Pan Jezus w Swojej nieskończonej miłości nie pozostawił nas samym sobie. Dał nam Siebie w Eucharystii największym cudzie jaki możemy sobie tylko wyobrazić! Dzisiaj swoją naukę stanową mieli mężczyźni. Wygłosił ją ojciec Symplicjusz. Mowa była o królowej cnót jaką jest pokora. Pokora jako postawa w życiu człowieka, jako postawa w życiu mężczyzny, pokora jako przyjęcie prawdy o samym sobie. Pokora wobec Boga i bliźniego. "Pokora to siła, którą każdy ma w sobie tylko trzeba ją wyzwolić! Nie ma większej pokory niż ofiara Chrystusa w Eucharystii!"

[Rozmiar: 147452 bajtów] [Rozmiar: 113335 bajtów] [Rozmiar: 120171 bajtów] [Rozmiar: 132282 bajtów] [Rozmiar: 140460 bajtów]

Środa 22 października 2008 roku

Tematem ogólnym dzisiejszego dnia rekolekcji, który prowadził ojciec Symplicjusz było nawrócenie. Każdy potrzebuje nawrócenia, bez wyjątku. Nawrócenie to proces, który dokonuje się w człowieku, trzeba jednak woli człowieka i łaski Bożej. Módlcie się o tę łaskę Bożą, proście o nią, a otrzymacie. Nie ma jednak nawrócenia bez przebaczenia, jak nie ma przebaczenia bez miłosierdzia. "Nawracajcie się, przebaczajcie sobie wzajemnie i bądźcie miłosierni"
"Uwielbiajcie Chrystusa bo kocha was jak nikt. Swoje życie mu dajcie bo kocha was jak nikt, swoją miłość mu dajcie bo kocha was jak nikt." To słowa piosenki, którą na zakończenie Mszy świętej śpiewał przy akompaniamencie gitary ojciec Symplicjusz. Słowa proste, ale jakże wymowne w swej treści. Drodzy małżonkowie, którzy dzisiaj, tu, w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Jankowicach, podczas trwania Misji Świętych odnowiliście swoje śluby i przyrzeczenia małżeńskie, którzy ofiarowaliście sobie nawzajem życie, którzy ofiarowaliście sobie miłość, dajcie to wszystko Chrystusowi, bo On kocha was jak nikt!
Po Mszy św. zebrani rodzice mogli wysłuchać skierowanej do nich katechezy prowadzonej przez ojca Dobrosława. Zasadniczą myślą rozwiniętą przez ojca było wychowanie naszych dzieci. Przypomniał on między innymi, by rodzice troszcząc się o wszechstronny rozwój dziecka nie zapomnieli o sprawie najważniejszej - o rozwoju jego duchowości. Jedynie bowiem Boża duchowość oparta na Dekalogu daje gwarancję prawidłowego ukształtowania młodego człowieka w dobie tylu czyhających na niego zagrożeń.

[Rozmiar: 137681 bajtów] [Rozmiar: 144361 bajtów] [Rozmiar: 135712 bajtów] [Rozmiar: 108308 bajtów] [Rozmiar: 116767 bajtów] [Rozmiar: 118128 bajtów] [Rozmiar: 129199 bajtów] [Rozmiar: 124884 bajtów] [Rozmiar: 144481 bajtów] [Rozmiar: 121220 bajtów] [Rozmiar: 147996 bajtów] [Rozmiar: 131453 bajtów] [Rozmiar: 129283 bajtów] [Rozmiar: 151145 bajtów]

Czwartek 23 października 2008 roku

Kolejny dzień Misji Świętych w naszej Parafii. O godz. 8.00 odprawiona została Msza święta w intencji chorych i osób starszych wiekiem, której przewodniczył ojciec Dymitr. Gościem specjalnym był ojciec Cyriak, który wygłosił homilię. Sam doświadczony chorobą mówił o cierpieniu, o roli cierpienia w życiu chorego. O cierpieniu, którego czasem nie da się nijak uzasadnić, ale trzeba je zaakceptować i ofiarować je Bogu.

[Rozmiar: 117862 bajtów] [Rozmiar: 138533 bajtów] [Rozmiar: 129063 bajtów] [Rozmiar: 129258 bajtów] [Rozmiar: 102107 bajtów] [Rozmiar: 140408 bajtów] [Rozmiar: 142827 bajtów] [Rozmiar: 95548 bajtów] [Rozmiar: 134043 bajtów] [Rozmiar: 125374 bajtów] [Rozmiar: 135638 bajtów] [Rozmiar: 116874 bajtów]

W ten czwartkowy Misyjny dzień, jak co tydzień adorowaliśmy w naszym kościele Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Dziś do tej adoracji szczególnie przygotował nas ojciec Dobrosław, poświęcając swoją poranną homilię Tajemnicy Eucharystii. Chrystus pozostał z nami w Eucharystii by nas umacniać w walce ze złem, grzechem, naszymi słabościami, a także w dźwiganiu naszego codziennego krzyża. Chleb Eucharystyczny jest swoistym duchowym pokarmem dla dusz, podtrzymującym nas na drodze do świętości. Czas Misji Świętych to dobra chwila na refleksję - jak my odpowiadamy na ten ogromny dar Bożej Miłości jakim jest Eucharystia.
Dzisiaj swoją naukę miała młodzież szkolna z naszej Parafii. Ojciec Dobrosław przypomniał pannom i młodzieńcom na przykładzie czym jest Eucharystia. A czego nie powiedział ojciec Dobrosław to wyśpiewał razem z naszą młodzieżą ojciec Symplicjusz. Msza święta sprawowana była w intencji wszystkich młodych ludzi z naszej Parafii, ich nauczycieli, wychowawców i opiekunów.

[Rozmiar: 143681 bajtów] [Rozmiar: 142439 bajtów] [Rozmiar: 147118 bajtów] [Rozmiar: 135968 bajtów] [Rozmiar: 110348 bajtów] [Rozmiar: 111345 bajtów] [Rozmiar: 138120 bajtów] [Rozmiar: 128644 bajtów] [Rozmiar: 128921 bajtów] [Rozmiar: 120213 bajtów] [Rozmiar: 116448 bajtów] [Rozmiar: 114712 bajtów] [Rozmiar: 115448 bajtów] [Rozmiar: 146667 bajtów] [Rozmiar: 147614 bajtów] [Rozmiar: 130263 bajtów]

Piątek 24 października 2008 roku

Dnia 24 października (tj. Piątek), odbyła się msza św. w intencji młodzieży naszej parafii oraz nauka dla młodych. Podczas niej zostały poruszone tematy, które są najbardziej uciążliwe dla nastolatków XXI wieku, od narkotyków rozpoczynając, na konflikcie pokoleń kończąc. Ponadto Ojciec Dobrosław swym własnym świadectwem ukazał nam jak opatrzność Boża kieruje naszym życiem. Na koniec katecheza misjonarza została nagrodzona gromkimi brawami.

[Rozmiar: 126988 bajtów] [Rozmiar: 128188 bajtów] [Rozmiar: 118104 bajtów] [Rozmiar: 148913 bajtów] [Rozmiar: 127617 bajtów] [Rozmiar: 139321 bajtów] [Rozmiar: 126805 bajtów] [Rozmiar: 133129 bajtów] [Rozmiar: 119713 bajtów] [Rozmiar: 128159 bajtów] [Rozmiar: 149893 bajtów] [Rozmiar: 152615 bajtów] [Rozmiar: 145202 bajtów] [Rozmiar: 107975 bajtów] [Rozmiar: 145879 bajtów] [Rozmiar: 136988 bajtów]

Sobota 25 października 2008 roku

Sobota 25 października 2008 roku przedostatni dzień Misji Świętych. W tym dniu o godz. 8. 00 została odprawiona Msza święta w intencji wszystkich zmarłych parafian, zmarłych kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii. Po Mszy świętej odmawiając Różaniec wyruszyliśmy z procesją na cmentarz, by wspólnie przy grobach modlić się za naszych zmarłych.

[Rozmiar: 150231 bajtów] [Rozmiar: 142353 bajtów] [Rozmiar: 129670 bajtów] [Rozmiar: 116360 bajtów] [Rozmiar: 122093 bajtów] [Rozmiar: 120413 bajtów] [Rozmiar: 152382 bajtów] [Rozmiar: 103825 bajtów] [Rozmiar: 147118 bajtów] [Rozmiar: 102827 bajtów] [Rozmiar: 153988 bajtów] [Rozmiar: 131991 bajtów] [Rozmiar: 122889 bajtów] [Rozmiar: 147498 bajtów] [Rozmiar: 111481 bajtów] [Rozmiar: 151483 bajtów] [Rozmiar: 136536 bajtów]

Sobota 25 października 2008 roku

Ostatnim tematem Misji Świętych w Parafii Bożego Ciała, Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Jankowicach była świętość, miłość i szczęście. Naukę wygłosił ojciec Symplicjusz. "Co to znaczy być szczęśliwym? - Być szczęśliwym to znaczy kochać i być kochanym. Zostaliśmy stworzeni przez Boga do świętości, zostaliśmy powołani do świętości. Jednak na drodze do świętości znajduje się Krzyż. Nie ma świętości bez krzyża, musimy przyjąć ten krzyż, zaakceptować go!"
Na zakończeni tych Misji Świętych w naszej parafii ojciec Symplicjusz w imieniu swoim i ojca Dobrosława życzył nam właśnie miłości - "Te Misje się nie kończą, one będą trwały, ziarno zostało zasiane, aby przyniosło właściwy owoc". Owoc w postaci miłości! My ze swej strony dziękujemy ojcom, Symplicjuszowi i Dobrosławowi za ten wspólnie przeżyty czas Misji Świętych w naszej Parafii. Niech wam Pan Bóg błogosławi. Bóg zapłać!

[Rozmiar: 137510 bajtów] [Rozmiar: 129492 bajtów] [Rozmiar: 134278 bajtów] [Rozmiar: 128991 bajtów] [Rozmiar: 132266 bajtów] [Rozmiar: 132266 bajtów] [Rozmiar: 121460 bajtów] [Rozmiar: 146331 bajtów] [Rozmiar: 125842 bajtów] [Rozmiar: 130830 bajtów] [Rozmiar: 134625 bajtów] [Rozmiar: 147622 bajtów] [Rozmiar: 141821 bajtów] [Rozmiar: 92559 bajtów] [Rozmiar: 111186 bajtów] [Rozmiar: 127223 bajtów] [Rozmiar: 89737 bajtów]

Fot. Piotr Ściborski
Krzysztof Cembala

POWRÓT DO ARCHIWUM

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ