PARAFIA PW BOŻEGO CIAŁA
W JANKOWICACH

STO LAT W SŁUŻBIE BOGU I LUDZIOM
SOBOTA 10 LIPCA 2010 ROKU

Już przed wieloma laty społeczeństwo nasze uznało, że walka z żywiołem w pojedynkę skazana jest na porażkę. Dlatego z wielkim szacunkiem należy odnosić się do założycieli i wszystkich następujących po nich aż do dnia dzisiejszego ochotników straży pożarnej. Wiele słów można powiedzieć na temat Waszej działalności w życiu naszej społeczności. Nie sposób ich wymienić, by wyrazić wdzięczność, dlatego z okazji jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach najlepszym dowodem uznania zasług miejscowych strażaków jest słowo "dziękuję". Jako obecnie urzędujący wójt gminy Świerklany pragnę to właśnie słowo skierować do członków OSP. Nigdy nie zawiodłem się na Was i Wy nigdy nie zawiedliście mieszkańców Jankowic. Życzę wszelkiej pomyślności i wielu następnych lat w służbie dla społeczności lokalnej wsi i regionu. Niech Święty Florian zawsze Wam błogosławi.

Stanisław Gembalczyk
Wójt Gminy Świerklany

[Rozmiar: 100499 bajtów] [Rozmiar: 169335 bajtów] [Rozmiar: 145738 bajtów] [Rozmiar: 160534 bajtów] [Rozmiar: 153289 bajtów] [Rozmiar: 159361 bajtów] [Rozmiar: 130081 bajtów] [Rozmiar: 137248 bajtów] [Rozmiar: 135259 bajtów] [Rozmiar: 114663 bajtów] [Rozmiar: 125561 bajtów] [Rozmiar: 138321 bajtów] [Rozmiar: 114831 bajtów] [Rozmiar: 121020 bajtów] [Rozmiar: 157047 bajtów] [Rozmiar: 155958 bajtów] [Rozmiar: 158267 bajtów] [Rozmiar: 119384 bajtów] [Rozmiar: 156722 bajtów] [Rozmiar: 131862 bajtów] [Rozmiar: 136845 bajtów] [Rozmiar: 134197 bajtów] [Rozmiar: 128455 bajtów] [Rozmiar: 128116 bajtów] [Rozmiar: 132706 bajtów]

100 lat istnienia OSP Jankowice jest okazją, by podziękować Bogu i ludziom. Bogu za to, że przez pokolenia wzbudzał w sercach ochotników chęć służby i niesienia bezinteresownej pomocy. Strażakom za to, że odważnie ochraniali życie człowieka i ratowali zagrożone mienie. Strażakom, którzy zakończyli ziemskie pielgrzymowanie, niech Dobry Bóg nagrodzi życiem wiecznym za tę służbę. Święty Florian niech udziela odwagi i chroni od niebezpieczeństw wszystkich, którzy odpowiedzieli na to powołanie do służby w OSP w Jankowicach. 100 lat istnienia OSP Jankowice jest potwierdzeniem, że służba to nie archaiczne słowo, ale czynność tak bardzo potrzebna dziś i w przyszłości.

Ks. Tadeusz Stachoń
Proboszcz Parafii

[Rozmiar: 125919 bajtów] [Rozmiar: 91717 bajtów] [Rozmiar: 112241 bajtów] [Rozmiar: 122172 bajtów] [Rozmiar: 131741 bajtów] [Rozmiar: 119519 bajtów] [Rozmiar: 114666 bajtów] [Rozmiar: 125199 bajtów] [Rozmiar: 124761 bajtów] [Rozmiar: 125913 bajtów] [Rozmiar: 120537 bajtów] [Rozmiar: 127416 bajtów] [Rozmiar: 112315 bajtów] [Rozmiar: 116109 bajtów] [Rozmiar: 104158 bajtów] [Rozmiar: 107045 bajtów] [Rozmiar: 122436 bajtów] [Rozmiar: 115365 bajtów] [Rozmiar: 117930 bajtów] [Rozmiar: 120824 bajtów] [Rozmiar: 113072 bajtów] [Rozmiar: 125206 bajtów] [Rozmiar: 134100 bajtów] [Rozmiar: 120980 bajtów] [Rozmiar: 105528 bajtów] [Rozmiar: 123946 bajtów] [Rozmiar: 112806 bajtów] [Rozmiar: 108107 bajtów]

Z okazji setnej rocznicy istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach życzę wszystkim druhnom oraz druhom dużo zdrowia oraz opieki św. Floriana. Wszyscy wiemy, jak ciężki i bardzo niebezpieczny jest zawód strażaka. Nieraz, nie bacząc na swoje bezpieczeństwo, ratujecie życie oraz mienie nas wszystkich. Za to należy Wam się od nas wiele poważania i szacunku. Dziękujemy za to wszystko, gdyż doskonale wiemy, że możemy na Was zawsze polegać.

Jerzy Rugor
Sołtys Jankowic

[Rozmiar: 139607 bajtów] [Rozmiar: 161150 bajtów] [Rozmiar: 160165 bajtów] [Rozmiar: 152413 bajtów] [Rozmiar: 152836 bajtów] [Rozmiar: 164369 bajtów] [Rozmiar: 150014 bajtów] [Rozmiar: 160836 bajtów] [Rozmiar: 172081 bajtów] [Rozmiar: 164524 bajtów] [Rozmiar: 153619 bajtów] [Rozmiar: 144951 bajtów] [Rozmiar: 144727 bajtów] [Rozmiar: 117209 bajtów] [Rozmiar: 108375 bajtów] [Rozmiar: 112188 bajtów] [Rozmiar: 114244 bajtów] [Rozmiar: 99592 bajtów] [Rozmiar: 116881 bajtów] [Rozmiar: 130741 bajtów] [Rozmiar: 119502 bajtów] [Rozmiar: 127498 bajtów] [Rozmiar: 138744 bajtów] [Rozmiar: 132193 bajtów] [Rozmiar: 124287 bajtów] [Rozmiar: 121498 bajtów] [Rozmiar: 137886 bajtów] [Rozmiar: 140420 bajtów] [Rozmiar: 127080 bajtów] [Rozmiar: 140840 bajtów]

"Tempo życia staje się coraz szybsze, ale puchar, po który biegniemy, jest dosyć głęboki, aby napoić nawet ostatniego zawodnika".

Karol Witold Aleksandrowicz

Sentencja K. W. Aleksandrowicza jest dla mnie pochwałą tradycji i nieprzemijającej idei, której celem jest dobro człowieka a wyrazem czyny, a nie puste słowa. W takim kierunku podążają ochotnicy Straży Pożarnej w Jankowicach. Od stu lat tworzą historię, zapisując się w pamięci wielu ludzi. Dla nich czas miniony nie jest tylko przeszłością. Wzorem swoich poprzedników wykorzystują aktualne możliwości i pokonują swój strach, by ratować ludzkie życie i dorobek. Gotowość niesienia pomocy jest dla nich wartością nadrzędną. Wypełniając swoją misję, dają świadectwo takiego systemu wartości, w którym na pierwszym miejscu zawsze stoi człowiek i zachęcają przykładem kolejne pokolenia do wyboru tej drogi. W tym roku obchodzimy setną rocznicę działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach. To szczególna okazja do refleksji nad bogatą tradycją jednostki oraz jej rolą w społeczności. Korzystając z tej sposobności, wyrażam swój szacunek i najwyższe uznanie wszystkim, którzy podjęli tę służbę. Gratuluję odwagi, wytrwałości i siły. Składam najszczersze podziękowania za poświęcenie, wysiłek, zaangażowanie i niesienie nadziei każdemu, kto znajdzie się w niebezpieczeństwie. Życzę, by obchody rocznicy były źródłem zasłużonej satysfakcji oraz zachętą do podejmowania nowych wyzwań i dalszego wypełniania misji. Mam nadzieję, że jej wypełnianie jest powodem szczęścia, o którym Julian Tuwim napisał: "Dwa szczęścia są na świecie: jedno małe - być szczęśliwym, Drugie wielkie " uszczęśliwiać innych".

Wacław Juraszek
Prezes OSP Jankowice

[Rozmiar: 144265 bajtów] [Rozmiar: 141584 bajtów] [Rozmiar: 152502 bajtów] [Rozmiar: 139549 bajtów] [Rozmiar: 148047 bajtów] [Rozmiar: 139041 bajtów] [Rozmiar: 129554 bajtów] [Rozmiar: 123676 bajtów] [Rozmiar: 119256 bajtów] [Rozmiar: 116411 bajtów] [Rozmiar: 105968 bajtów] [Rozmiar: 133458 bajtów] [Rozmiar: 147132 bajtów] [Rozmiar: 132243 bajtów] [Rozmiar: 148813 bajtów] [Rozmiar: 136953 bajtów] [Rozmiar: 151236 bajtów] [Rozmiar: 143076 bajtów] [Rozmiar: 131095 bajtów] [Rozmiar: 146325 bajtów] [Rozmiar: 135849 bajtów] [Rozmiar: 137018 bajtów] [Rozmiar: 114608 bajtów] [Rozmiar: 113025 bajtów] [Rozmiar: 129998 bajtów] [Rozmiar: 110139 bajtów] [Rozmiar: 99837 bajtów] [Rozmiar: 138574 bajtów] [Rozmiar: 132499 bajtów] [Rozmiar: 162594 bajtów] [Rozmiar: 110679 bajtów] [Rozmiar: 131461 bajtów] [Rozmiar: 127532 bajtów] [Rozmiar: 145509 bajtów] [Rozmiar: 123036 bajtów] [Rozmiar: 94380 bajtów] [Rozmiar: 92703 bajtów] [Rozmiar: 107052 bajtów] [Rozmiar: 96376 bajtów] [Rozmiar: 106521 bajtów] [Rozmiar: 142351 bajtów] [Rozmiar: 115841 bajtów] [Rozmiar: 131617 bajtów] [Rozmiar: 136305 bajtów] [Rozmiar: 139910 bajtów] [Rozmiar: 141346 bajtów] [Rozmiar: 132147 bajtów] [Rozmiar: 118823 bajtów] [Rozmiar: 151699 bajtów] [Rozmiar: 140070 bajtów] [Rozmiar: 110275 bajtów] [Rozmiar: 126061 bajtów] [Rozmiar: 126736 bajtów] [Rozmiar: 145371 bajtów] [Rozmiar: 132928 bajtów] [Rozmiar: 124528 bajtów] [Rozmiar: 134824 bajtów] [Rozmiar: 139065 bajtów]
Jednostka OSP Jankowice została odznaczona Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
[Rozmiar: 133046 bajtów] [Rozmiar: 123663 bajtów] [Rozmiar: 125734 bajtów] [Rozmiar: 127218 bajtów] [Rozmiar: 141484 bajtów] [Rozmiar: 114875 bajtów] [Rozmiar: 125953 bajtów] [Rozmiar: 138740 bajtów] [Rozmiar: 142743 bajtów] [Rozmiar: 139500 bajtów] [Rozmiar: 96458 bajtów] [Rozmiar: 106549 bajtów] [Rozmiar: 116759 bajtów] [Rozmiar: 126389 bajtów] [Rozmiar: 133184 bajtów] [Rozmiar: 163111 bajtów] [Rozmiar: 114275 bajtów] [Rozmiar: 140989 bajtów] [Rozmiar: 105330 bajtów] [Rozmiar: 90972 bajtów] [Rozmiar: 92534 bajtów] [Rozmiar: 68520 bajtów] [Rozmiar: 84878 bajtów] [Rozmiar: 61399 bajtów] [Rozmiar: 97000 bajtów] [Rozmiar: 93076 bajtów] [Rozmiar: 84384 bajtów] [Rozmiar: 111052 bajtów] [Rozmiar: 150376 bajtów]

Fot. Piotr Ściborski

POWRÓT DO ARCHIWUM

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ