MARYJO KRÓLOWO POLSKI
JESTEM PRZY TOBIE - PAMIÊTAM - CZUWAM

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ
CZÊSTOCHOWSKIEJ

Jankowice 21/22 czerwca 1997

[Rozmiar: 123428 bajtów] [Rozmiar: 124274 bajtów] [Rozmiar: 123074 bajtów] [Rozmiar: 124274 bajtów] [Rozmiar: 128478 bajtów] [Rozmiar: 125930 bajtów] [Rozmiar: 129442 bajtów] [Rozmiar: 138257 bajtów] [Rozmiar: 138257 bajtów] [Rozmiar: 126483 bajtów] [Rozmiar: 123841 bajtów] [Rozmiar: 125538 bajtów] [Rozmiar: 125560 bajtów] [Rozmiar: 127535 bajtów] [Rozmiar: 122728 bajtów] [Rozmiar: 117535 bajtów] [Rozmiar: 124918 bajtów] [Rozmiar: 122990 bajtów] [Rozmiar: 123843 bajtów] [Rozmiar: 127260 bajtów] [Rozmiar: 120352 bajtów] [Rozmiar: 126914 bajtów] [Rozmiar: 121791 bajtów] [Rozmiar: 119731 bajtów] [Rozmiar: 124248 bajtów] [Rozmiar: 125247 bajtów] [Rozmiar: 125918 bajtów]

Fot. Krzysztof Cembala

POWRÓT DO ARCHIWUM

POWRÓT DO STRONY G£ÓWNEJ