SANKTUARIUM NAJĤWIÊTSZEGO SAKRAMENTU
W JANKOWICACH RYBNICKICH

POĤWIÊCENIE NOWYCH KAPLIC

JANKOWICKA STUDZIENKA
8 MAJA 2005

Uroczystego poĥwiêcenia nowych kaplic dokona³ abp Damian Zimoñ Metropolita Katowicki.
[Rozmiar: 128106 bajtów] [Rozmiar: 130437 bajtów] [Rozmiar: 130056 bajtów] [Rozmiar: 129588 bajtów] [Rozmiar: 129026 bajtów] [Rozmiar: 132135 bajtów] [Rozmiar: 127337 bajtów] [Rozmiar: 129367 bajtów] [Rozmiar: 130384 bajtów] [Rozmiar: 130198 bajtów] [Rozmiar: 129232 bajtów] [Rozmiar: 132415 bajtów] [Rozmiar: 130301 bajtów] [Rozmiar: 126954 bajtów] [Rozmiar: 128683 bajtów] [Rozmiar: 129897 bajtów] [Rozmiar: 130427 bajtów] [Rozmiar: 129443 bajtów] [Rozmiar: 130934 bajtów] [Rozmiar: 130551 bajtów] [Rozmiar: 129567 bajtów]

Fot. Krzysztof Cembala

POWRÓT DO ARCHIWUM

POWRÓT DO STRONY G£ÓWNEJ