SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W JANKOWICACH RYBNICKICH

PIELGRZYMKA ZIEMI RYBNICKIEJ I WODZISLAWSKIEJ

JANKOWICKA STUDZIENKA 8 MAJA 2011

Jak co roku, w drugą niedzielę maja pielgrzymie szlaki ziemi rybnicko – wodzisławskiej wiodły do Sanktuarium Najświętszego Sakramentu do jankowickiej Studzienki. W piękne słoneczne popołudnie, w atmosferę skupienia i modlitwy zebranych pątników wprowadziła młodzież, która w spektaklu słowno – muzycznym ukazała znaczenie tajemnicy Eucharystii w życiu chrześcijanina. Po zakończeniu godziny młodzieżowej do Studzienki zagościł Jego Ekscelencja Ks. Abp Damian Zimoń, który został powitany przez grupy parafialne oraz Ks. Dziekana Tadeusza Stachonia.
Ksiądz Arcybiskup przewodniczył uroczystej Eucharystii oraz wygłosił homilię. W kontekście przeczytanej ewangelii przypomniał jak Jezus spotykając uczniów udających się do Emaus pochyla się nad ich ograniczonością i bezradnością wobec tajemnicy zmartwychwstania tłumacząc im Pisma. Nasz Arcypasterz zachęcał licznie zebranych pielgrzymów do ustawicznego wsłuchiwania się w to zapisane na kartach Pisma Świętego Słowo Boże, które pozwala lepiej zrozumieć zbawcze orędzie Chrystusa oraz odpowiedzieć na nurtujące człowieka pytania, bowiem jak przypomniał za prorokiem Izajaszem "Trawa usycha, więdnie kwiat , lecz słowo Pańskie trwa na wieki".

Ilona Reder

[Rozmiar: 70973 bajtów] [Rozmiar: 81463 bajtów] [Rozmiar: 103192 bajtów] [Rozmiar: 134766 bajtów] [Rozmiar: 130094 bajtów] [Rozmiar: 135446 bajtów] [Rozmiar: 146080 bajtów] [Rozmiar: 160749 bajtów] [Rozmiar: 153216 bajtów] [Rozmiar: 142776 bajtów] [Rozmiar: 110447 bajtów] [Rozmiar: 140287 bajtów] [Rozmiar: 152531 bajtów] [Rozmiar: 83207 bajtów] [Rozmiar: 92157 bajtów] [Rozmiar: 84428 bajtów] [Rozmiar: 140198 bajtów] [Rozmiar: 93296 bajtów] [Rozmiar: 135745 bajtów] [Rozmiar: 143863 bajtów] [Rozmiar: 153708 bajtów] [Rozmiar: 102543 bajtów] [Rozmiar: 110558 bajtów] [Rozmiar: 103407 bajtów] [Rozmiar: 97357 bajtów] [Rozmiar: 128319 bajtów] [Rozmiar: 147808 bajtów] [Rozmiar: 96707 bajtów] [Rozmiar: 122670 bajtów] [Rozmiar: 137386 bajtów] [Rozmiar: 88540 bajtów] [Rozmiar: 91162 bajtów] [Rozmiar: 113402 bajtów] [Rozmiar: 106471 bajtów] [Rozmiar: 104177 bajtów]

Fot. Piotr Ściborski
Adam Krętosz

POWRÓT DO ARCHIWUM

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ