JANKOWICE ULICA SPOKOJNA

POŚWIĘCENIE NOWEGO KRZYŻA

W dniu 1-ego maja o godz. 17.00 odbyło się uroczyste poświęcenie nowego krzyża, powstałego przy ulicy Spokojnej w Jankowicach, ufundowanego przez okolicznych mieszkańców. W imieniu budowniczych tego obiektu pragnę serdecznie podziękować ofiarodawcom oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jego powstania. Bóg Zapłać.
[Rozmiar: 199760 bajtów] [Rozmiar: 111889 bajtów] [Rozmiar: 95594 bajtów] [Rozmiar: 122801 bajtów] [Rozmiar: 106193 bajtów] [Rozmiar: 108462 bajtów] [Rozmiar: 111289 bajtów] [Rozmiar: 120706 bajtów] [Rozmiar: 118722 bajtów] [Rozmiar: 168094 bajtów] [Rozmiar: 105484 bajtów]
Jarosław Pietrzak, Nadleśniczy Tadeusz Czarnuch, Ewald Adamiec, Proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała w Jankowicach ks. Tadeusz Stachoń, Józef Brychcy, Wójt Gminy Świerklany Stanisław Gembalczyk.
[Rozmiar: 127656 bajtów]

28 marca 2007

[Rozmiar: 105622 bajtów]

12 kwietnia 2007

[Rozmiar: 122695 bajtów]

16 kwietnia 2007

[Rozmiar: 129211 bajtów]

16 kwietnia 2007

[Rozmiar: 122579 bajtów]

25 kwietnia 2007

[Rozmiar: 151662 bajtów]

25 kwietnia 2007

[Rozmiar: 131287 bajtów]

25 kwietnia 2007

[Rozmiar: 125465 bajtów]

22 czerwca 2007

[Rozmiar: 118926 bajtów]

22 czerwca 2007

[Rozmiar: 129768 bajtów]

31 maja 2008

Krzyż pachnący żywicą

Z dala od zgiełku świata
gdzie lasu gęsta zasłona
krzyż jeszcze pachnący żywicą
rozpostarł swoje ramiona

Na krzyżu tym Zbawca świata
czeka na dzieci Swoje
by objąć miłosierdziem
te ludzkie cierpienia i znoje

Bo w cieniu tego krzyża
w czerwcowo piątkowe wieczory
gromadzi się lud na modlitwie
pełen głębokiej pokory

A krzyż ten nie jest jedynym
na ziemi tej zbudowanym
wysiłkiem i pracą parafian
wspólnocie ofiarowanym

R. SOBIK

Legenda Krzyża wzniesionego na ulicy Spokojnej

Kiedy rozpoczęto budowę kompleksu szkolnego w obrębie ulic Równoległej Polnej, plan zagospodarowania tegoż terenu przewidywał również plac na pod budowę nowego kościoła obok posiadłości Państwa Rugor. Przypadkowa rozmowa Prezesa Koła Emerytów Pana Józefa Brychcego z naszym Proboszczem Tadeuszem Stachoniem dotyczyła miejsca, na którym planowano wybudować kościół. Uzgodnili oboje, żeby zafundować symboliczny krzyż i postawić go na to miejsce. Prezes na najbliższym zebraniu koła Emerytów i Rencistów poruszył m. In. Kwestię ufundowania krzyża. Postanowiono wiec zebrać pieniądze na drzewo, z którego miałby być wykonany krzyż i czekać na dalszą decyzję związaną z postawieniem krzyż na konkretnym miejscu. Drzewo zostało zakupione i postument krzyża wyprofilowany. Po zakonserwowaniu był przechowywany w budynku gospodarczym u Pana Józefa Brychcego.

Tymczasem okazało się, że miejsce pod budowę kościoła jest za małe i teren nierówny… a krzyż dalej czekał na swoje miejsce. W tym czasie koło Emerytów zmniejszało się pod względem liczebności członków. Część zrezygnowała z członkostwa, wielu zmarło, a nowych członków praktycznie nie przybywało, co uniemożliwiało organizowanie jakich kol wiek wycieczek i spotkań z powodu braku chętnych.

W grudniu 206 roku na ostatnim spotkaniu „opłatkowym” emerytów z koła nr 19, po długich rozmowach postanowiono zawiesić jego działalność. Na zebranie był zaproszony również Wójt Gminy Świerklany Pan Stanisław Gembalczyk. Jedna z rozmów dotyczyła właśnie tegoż krzyża – „Gdzie można by go postawić?” Padła decyzja „Hanuski” – nowa dzielnica Jankowic. „Ale w którym miejscu?” Pan Józef Brychcy postanowił porozmawiać z tutejszym Nadleśniczym – Tadeuszem Czarnuch. Po uzgodnieniu doszło do spotkania Wójta, Leśniczego i Prezesa w dzielnicy Hanuski. Wspólnie wytyczyli oni miejsce pod wzniesienie krzyża.

Pan Józef Brychcy z Panem Wincentym Nieszporek, jako członkowie koła Emerytów, poprosili Panów: Ewalda Adamiec i Jarosława Pietrzak, którzy to jedni z pierwszych zamieszkali w tej dzielnicy, o pomoc w przygotowaniu miejsca pod krzyż. W miesiącu kwietniu 207 r. to oni w czwórkę zaczynali pracę. Bardzo zaangażowane i pomocne były również ich rodziny.

Równocześnie trzeba było zorganizować środki tj. pieniądze potrzebne na pokrycie kosztów wyposażenia i upiększenia tego miejsca. Odzew mieszkańców był szybki – każdy kto mógł z pobliskich ulic ofiarował wolne datki na ten cel. Przy wyrównaniu terenu i przywozie potrzebnego materiału pomógł również swoim sprzętem mechanicznym Pan Czesław Piecha.

Dnia 1 maja 2007 r. o godz. 17.00 z udziałem mieszkańców ksiądz proboszcz Tadeusz Stachoń poświęcił stojący już krzyż, żeby ludzie mogli się modlić na nabożeństwie majowym w tym miejscu.

I tak to Pan Jezus, który został zawieszony na postumencie drewnianym patrzy w stronę naszego zabytkowego kościoła p.w. Bożego Ciała. Może z biegiem czasu młodsze pokolenie zainteresuje się wyszukaniem miejsca i wznowi chęć budowy chociażby niewielkiego kościoła na terenie Michałkowic.

Być może nie spisałam wszystkiego dokładnie, jednak mimo to wszystkim, którzy czymkolwiek przyczynili się do powstania tegoż miejsca serdecznie dziękuję w imieniu byłego Koła Emerytów i Rencistów. Opisane fakty będą na pewno pamiątką w Kronice naszego Koła, istniejącego 20 lat. Uważam, że to miejsce będzie symbolem emerytów i rencistów, członków części społecznej w naszej małej ojczyźnie jaką są Jankowice, a modlitwa do Boga w tym miejscu będzie wysłuchana i owocna.

Spisała: Elfryda Szulik
(Skarbnik byłego Koła Emerytów)

Fot. Piotr Ściborski

POWRÓT DO ARCHIWUM

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ