UROCZYSTOĤĈ WNIEBOWZIÊCIA
NAJĤWIÊTSZEJ MARYI PANNY

JANKOWICKA STUDZIENKA
15 SIERPNIA 2011

[Rozmiar: 155022 bajtów] [Rozmiar: 154179 bajtów] [Rozmiar: 106873 bajtów] [Rozmiar: 140389 bajtów] [Rozmiar: 135115 bajtów] [Rozmiar: 134908 bajtów] [Rozmiar: 153477 bajtów] [Rozmiar: 145662 bajtów] [Rozmiar: 104430 bajtów] [Rozmiar: 131057 bajtów] [Rozmiar: 149599 bajtów] [Rozmiar: 171770 bajtów] [Rozmiar: 133584 bajtów] [Rozmiar: 159980 bajtów] [Rozmiar: 145556 bajtów] [Rozmiar: 129562 bajtów] [Rozmiar: 152212 bajtów] [Rozmiar: 106336 bajtów] [Rozmiar: 160641 bajtów] [Rozmiar: 165498 bajtów] [Rozmiar: 146553 bajtów] [Rozmiar: 137556 bajtów] [Rozmiar: 148959 bajtów] [Rozmiar: 131621 bajtów] [Rozmiar: 99847 bajtów] [Rozmiar: 114388 bajtów] [Rozmiar: 100324 bajtów] [Rozmiar: 95291 bajtów]

FESTYN PRZY STUDZIENCE
15 SIERPNIA 2011

[Rozmiar: 136824 bajtów] [Rozmiar: 154000 bajtów] [Rozmiar: 159754 bajtów] [Rozmiar: 92545 bajtów] [Rozmiar: 167221 bajtów] [Rozmiar: 149852 bajtów] [Rozmiar: 157749 bajtów] [Rozmiar: 131727 bajtów] [Rozmiar: 136320 bajtów] [Rozmiar: 139000 bajtów] [Rozmiar: 135262 bajtów] [Rozmiar: 150277 bajtów] [Rozmiar: 106670 bajtów] [Rozmiar: 164520 bajtów] [Rozmiar: 108468 bajtów] [Rozmiar: 143333 bajtów] [Rozmiar: 152649 bajtów] [Rozmiar: 164874 bajtów] [Rozmiar: 125761 bajtów] [Rozmiar: 133647 bajtów]

BIEG KSIÊDZA WALENTEGO
15 SIERPNIA 2011

[Rozmiar: 107217 bajtów] [Rozmiar: 145816 bajtów] [Rozmiar: 99143 bajtów] [Rozmiar: 119559 bajtów] [Rozmiar: 158132 bajtów] [Rozmiar: 132197 bajtów] [Rozmiar: 134157 bajtów] [Rozmiar: 132946 bajtów] [Rozmiar: 134749 bajtów] [Rozmiar: 144538 bajtów] [Rozmiar: 117464 bajtów] [Rozmiar: 136324 bajtów] [Rozmiar: 131429 bajtów] [Rozmiar: 156541 bajtów] [Rozmiar: 112078 bajtów] [Rozmiar: 117967 bajtów] [Rozmiar: 152690 bajtów] [Rozmiar: 139546 bajtów] [Rozmiar: 108255 bajtów] [Rozmiar: 144695 bajtów] [Rozmiar: 126341 bajtów] [Rozmiar: 125781 bajtów] [Rozmiar: 127271 bajtów] [Rozmiar: 123625 bajtów] [Rozmiar: 109549 bajtów] [Rozmiar: 136896 bajtów] [Rozmiar: 139876 bajtów] [Rozmiar: 137554 bajtów] [Rozmiar: 145369 bajtów] [Rozmiar: 124711 bajtów] [Rozmiar: 113213 bajtów] [Rozmiar: 112822 bajtów] [Rozmiar: 111597 bajtów] [Rozmiar: 107052 bajtów] [Rozmiar: 118036 bajtów] [Rozmiar: 127712 bajtów] [Rozmiar: 120325 bajtów] [Rozmiar: 111998 bajtów]

Fot. Piotr Ĥciborski

POWRÓT DO ARCHIWUM

POWRÓT DO STRONY G£ÓWNEJ