ŚLĄSKIE GROBY LUDZI KOŚCIOŁA

NORBERT NIESTOLIK

[Rozmiar: 63579 bajtów]

W zgiełku codziennego życia często mijamy miejsca, które powinny przykuć naszą uwagę. Zapominamy o tych, którzy odeszli, chociaż pozostawili po sobie wyraźny ślad. Na szczęście coraz częściej uświadamiamy sobie, że ludzi i miejsca należy wspominać, a jest to szczególne zadanie dla nauczycieli - historyków. Warto odwiedzać cmentarze, bo przecież: "Ojczyzna to ziemia i groby" a "narody tracąc pamięć tracą życie". Taki napis wita nas przy wejściu na zakopiański cmentarz na Pęksowym Brzysku. Ile wzruszeń i doznań duchowych, historycznych, artystycznych czy przyrodniczych staje się naszym udziałem na cmentarzach: Rakowickim w Krakowie, warszawskich Powązkach, wileńskiej Rossie czy na lwowskim Łyczakowie. Są one otwartą księgą naszej historii. Z księgi tej należy czytać.

Praca, do przeczytania której zapraszam, jest zbiorem opowieści o wybitnych ludziach Kościoła na Śląsku. Wybierzmy się w podróż do ich grobów, a przez pryzmat miejsca wiecznego spoczynku pokuśmy się o refleksję o ich życiu. W kolejnych odcinkach pracy pragnę ukazać niezwykłe, chociaż często proste życie wielu kapłanów i sióstr zakonnych. Jakże różne są to postacie. Widzimy wśród nich zarówno hierarchów Kościoła jak i wiejskich księży, błogosławionych i świętych oraz tych, którzy być może znajdą się wkrótce w ich gronie, lecz i takich, którzy prawdopodobnie nigdy nie dostąpią tego zaszczytu. W grupie naszych bohaterów są osoby żyjące w kilku okresach historycznych, poeci, pisarze, działacze społeczni, męczennicy, artyści, ludzie nauki, budowniczowie kościołów. Tworzą oni wspaniałą grupę ludzi różnych kultur i języków a także religii, co jest jakże charakterystyczną cechą naszej śląskiej ziemi. Pochylamy się nad ich grobami, które istnieją, lecz czasem są symbolicznymi miejscami pochówku. Odwiedzamy groby w katedrach i na wiejskich cmentarzach. Penetrujemy śląskie cmentarze, chcąc uchwycić niezwykłość miejscowych ludzi Kościoła, a więc ludzi tej ziemi, chociaż wielu naszych bohaterów przybyło tutaj z różnych stron świata. Panteon postaci tworzą ludzie uosabiający swoim życiem świat śląskich wartości. Sami tworzą wielką wartość i siłę lokalnego Kościoła. W biogramach pragnę dotykać także spraw trudnych, bo i czasy w których żyli, nie należały często do łatwych.

Prezentowane szkice publikuję od kilku lat na łamach "Wieczernika Jankowickiego" pisma parafii pw. Bożego Ciała w Jankowicach koło Rybnika, stąd ich bardzo syntetyczny charakter. Wersja internetowa pracy powstała dzięki życzliwości Pana Piotra Ściborskiego, któremu serdecznie dziękuję za wszelkie prace natury technicznej, a także za zdjęcia wzbogacające treść poszczególnych części. Zdaję sobie sprawę z tego, że praca może zawierać błędy merytoryczne. Powstała ona w oparciu o znane mi publikacje książkowe i artykuły, a tylko w niewielkiej części o materiały archiwalne. Dlatego bardzo proszę o wszelkie uwagi, które będą nanoszone przez administratora strony. Proszę także o zdjęcia grobów opisywanych postaci, gdyż nie zawsze udało się do nich dotrzeć. Życzę miłej lektury.

Norbert Niestolik

A

B

C

D

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

W


Opracowanie
Piotr Ściborski

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ