OGŁOSZENIA PARAFIALNE

parafia@jankowice.rybnik.pl


DYŻURY W PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO
W pierwszym półroczu 2015 ROKU

PONIEDZIAŁEK 16.30 - 17.30 w następujących dniach:
25 styczeń
23 luty
23 marzec
13 kwiecień
25 maj
15 czerwiec


PAPIESKIE INTENCJE MODLITEWNE
STYCZEŃ 2015

Intencja ogólna:
Aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju.

Intencja misyjna:
Aby w tym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim.


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ