OGŁOSZENIA PARAFIALNE

parafia@jankowice.rybnik.pl


DYŻURY W PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO
W drugim półroczu 2014 ROKU

PONIEDZIAŁEK 16.15 - 17.15 w następujących dniach:
7 lipiec
11 sierpień
22 wrzesień
13 październik
03 listopad
08 grudzień


PAPIESKIE INTENCJE MODLITEWNE
LIPIEC 2014

Intencja ogólna:
Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego.

Intencja misyjna:
Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych.


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ