PARAFIA PW BOŻEGO CIAŁA
W JANKOWICACH RYBNICKICH

POWOŁANIA KAPŁŃSKIE

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. (J 15, 16)

Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu! (Ps 40, 9)

Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. (J 13, 1)

KSIĄDZ ANTONI KUŚKA

Ksiądz Antoni Kuśka urodził się 8 czerwca 1910 roku w Jankowicach k/ Rybnika. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Jankowicach kontynuował naukę w Gimnazjum prowadzonym przez Ojców Misjonarzy Słowa Bożego w Rybniku. W roku 1932 odpowiadając na swoje powołanie wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Słowa Bożego w St. Gabriel pod Wiedniem.

Święcenia kapłańskie przyjął 24 sierpnia 1938 roku w kościele Świętego Ducha w St. Gabriel z rąk kardynała Theodora Innitzera. W rodzinnych Jankowicach swoją pierwszą Mszę św. odprawił 25 czerwca 1939 roku, po której udał się z całym zgromadzeniem wiernych na grób swojego ojca. Ojciec zginął tragicznie w kopalni w 1937 roku kiedy ks. Antoni przebywał w St. Gabriel i w pogrzebie nie mógł uczestniczyć. Po ukończeniu studiów w 1940 roku przygotowywał się do pracy misyjnej, jednak wybuch II wojny światowej pokrzyżował jego plany.

We wrześniu 1940 roku został skierowany do Zgromadzenia Misjonarzy Słowa Bożego w Rybniku i pełnił obowiązki wikarego w parafii pw. św. Antoniego w Rybniku. Wojna, a potem choroba nie pozwoliły księdzu Antoniemu zrealizować do końca swojego powołania, zmarł 22 stycznia 1945 r. w Rybniku. Trumnę z ciałem ks. Antoniego nieśli jankowiccy parafianie z Rybnika do Jankowic, narażając swoje życie podczas bombardowań i nalotów lotniczych. Ksiądz Antoni Kuśka został pochowany na cmentarzu przykościelnym w Jankowicach.

Sankt Gabriel - kościół pw. Świętego Ducha 24 sierpnia 1938 roku

Sankt Gabriel - kościół pw. Świętego Ducha 24 sierpnia 1938 roku

Sankt Gabriel - kościół pw. Świętego Ducha 24 sierpnia 1938 roku

Sankt Gabriel - Msza Święta Prymicyjna

Rybnik - kościół pw. Świętego Antoniego 1940 rok

Studzienka czerwiec 1939 r. - R. Kuśka, Ks. J. Miczka, L. Liszka ks. A. Kuśka

KSIĄDZ ROMAN SZYMIK

Urodził się 16 września 1951 roku w Jankowicach. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1965 roku dalszą naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Rybniku. Następnie w roku 1970 podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w Wielki Czwartek 1976 roku w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk bpa Herberta Bednorza. Mszę świętą prymicyjną odprawił w Wielkanoc w kościele parafialnym pw. Bożego Ciała w Jankowicach.

Posługę kapłańską jako wikariusz rozpoczął we wrześniu 1976 w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Katowicach-Kostuchnie gdzie pracował do 1979. Następnie w latach 1979 - 1983 posługiwał w parafii pw. Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu. W roku 1983 został przeniesiony do parafii pw. Świętego Antoniego w Rybniku, która była jego ostatnią parafią . Umiera po ciężkiej chorobie 21 sierpnia 1984 roku o godz. 7 rano w szpitalu "Juliusz" w Rybniku.

Ksiądz Roman Szymik swoje życie całkowicie poddał Woli Bożej i powierzył opiece Matce Bożej. Miał świadomość bliskiej śmierci, która miała nastąpić w wieku 33 lat. Z relacji siostry księdza wynika, że będąc jeszcze wikarym w Katowicach-Zawodziu miał sen a w nim widzenie Matki Boskiej, która mu to przepowiada. Mimo to wytrwał, wytrwał do końca i opatrzony św. Sakramentami zasnął w Panu w 8 roku kapłaństwa i 33 roku życia.

Msza Swięta Prymicyjna


KSIĄDZ TOMASZ KOCJAN

Ksiądz Tomasz Kocjan urodził się 13 lipca 1982 roku w Rybniku. Po ukończeniu szkoły podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach dalszą naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Rybniku. Następnie w roku 2001 podjął studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Święcenia diakonatu przyjął w kwietniu 2005 roku z rąk ks. bpa Gerarda Bernackiego.

"Poranek 12 maja 2007 roku zbudził nas nadzieją, Bóg wysłuchał modlitw o powołania i dał tej Ziemi tak bardzo spragnionej dar łaski, w osobie Tomasza kapłana". (cyt. R. Sobik). Z radością zawiadamiamy, że dnia 12 maja 2007 roku w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach święcenia kapłańskie z rąk ks. abpa Damiana Zimonia przyjął Syn Ziemi Jankowickiej ks. Tomasz Kocjan.

Mszę Świętą Prymicyjną ks. Tomasz odprawił w niedzielę 13-ego maja 2007 roku w kościele parafialnym pw. Bożego Ciała w Jankowicach. Słowa Chrystusa "wypłyń na głębię" były dla księdza Tomasza swoistą odpowiedzią na Jego wezwanie.

Msza święta dziękczynna 14 maja 2007 roku


PARAFIA PW BOŻEGO CIAŁA
W JANKOWICACH RYBNICKICH

POWOŁANIA ZAKONNE

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. (J 15, 16)

Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu! (Ps 40, 9)

Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. (J 13, 1)

SIOSTRA MARIA BENWENUTA

Błogosławiony Edmund Bojanowski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w jednym ze swoich listów pisał : "Miejcie nadzieje w Bogu i nie opuszczajcie się w pobożnych modlitwach, by Duch Święty coraz bardziej rozjaśniał Wam świętą wolę Bożą..." Tą "świętą wolę Bożą" rozpoznała i nie zawachała się Bogu powiedzieć "tak" Siostra Maria Benwenuta.

Siostra Maria Benwenuta - Grażyna Krótki uradziła się 14 marca 1962 roku w Rybniku. Do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej wstąpiła 19 marca 1981 roku. Po okresie postulatu i nowicjatu złożyła pierwszą profesję zakonną w dniu 15 sierpnia 1983 roku. Śluby wieczyste po sześcioletnim okresie junioratu złożyła w dniu 12 sierpnia 1989 roku.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, w którym pełni swoją posługę zakonną siostra Benwenuta przyjęło duchowość maryjną, bowiem w życiu Złożyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce i to Jej właśnie poświęcił założone Zgromadzenie. Jako Służbniczki NMP siostry odpowiadają na Boże wezwanie do współpracy w dziele zbawienia, śpiesząc z posługą do ludzi, służąc zwłaszcza dzieciom, ubogim i chorym. Sistra Benwenuta swoje powołanie realizowała w następujących placówkach: Katowice Panewniki, Ornontowice, Rogów, Jastrzębie Zdrój, Brzezinka k.Mysłowic, Gierałtowice.

Obecnie posługuje jako katechetka przy parafii Najświętszego Serca w Niedobczycach. W dniu 15 sierpnia 2008 roku siostra Benwenuta obchodziła swoją 25-tą rocznicę złożenia ślubów zakonnych. Z tej okazji w kaplicy Domu Zakonnego Niedobczycach odbyła się Msza św. dziękczynna. Siostrze Benwenucie z okazji jej święta życzymy wielu potrzebnych łask Bożych i opieki Maryi Niepokalanej na dalsze lata realizacji swego powołania w służbie Bogu, Kościołowi i bliźniemu.

Niedobczyce - Msza św. dziękczynna z okazji jubileuszu

Katowice-Panewniki 6 września 2008 roku - wspólny jubileusz

SIOSTRA MARIA ILONA

SIOSTRY SZKOLNE DE NOTRE DAME

Nasza służba apostolska jest odpowiedzią na wezwanie Chrystusa, byśmy kontynuowały Jego misję jednoczenia ludzi z Ojcem.

Święty stan zakonny, do którego nas Pan Bóg w swoim miłosierdziu powołał bez naszej zasługi, zobowiązuje nas wszystkie bez wyjątku, abyśmy gorliwie dążyły do doskonałości. Niech Bóg będzie naszym celem i końcem we wszystkich sprawach, naszym najwyższym dobrem, w którym odnajdujemy wszystko, co nas czyni zadowolonymi i szczęśliwymi.

Nasza założycielka błogosławiona Maria Teresa od Jezusa Gerhardinger w swym działaniu miała jeden cel: wychować swoje uczennice na dzielne matki, które umiałyby zarządzać domem, poważnie traktować swe obowiązki i pielęgnować w rodzinie ducha chrześcijańskich wartości. W jej przekonaniu była to jedyna droga do uzdrowienia i przemiany społeczeństwa. Tajemnicą jej powodzenia była promienna siła oddziaływania jej życia. Była mistrzynią w sztuce wychowywania, zakonnicą całkowicie w duchu Kościoła, ukształtowaną według ideału ewangelicznej doskonałości. Założone przez nią Zgromadzenie miało prowadzić do Chrystusa młodzież, przede wszystkim żeńską.

Celem naszego Zgromadzenia, zamierzeniem Boga, który po to wezwał nas do życia jest, abyśmy mogły być duchowymi matkami dla kochanych dzieci i w nich odnajdywać naszego Zbawiciela. Jeżeli z naszych szkół i pensjonatów wyjdzie wiele dobrych, skromnych, pobożnych i pilnych dziewcząt, które potem założą rodziny, przyczynimy się do tego, że Bóg będzie bardziej uwielbiony i miłowany.

Siostra Maria Ilona - Gabriela Wawrzyńczyk urodziła się 12 stycznia 1961 roku w Rybniku. Sakramenty święte, Chrztu i Bierzmowania przyjęła w parafii pw. Bożego Ciała w Jankowicach. Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiła w dniu 19 maja 1968 roku. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Jankowicach a następnie Technikum Ekonomicznego w Cieszynie podjęła pracę zawodową. W dniu 25 stycznia 1981 roku odpowiedziała na swoje powołanie i wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Szkolnych De Notre Dame w Opolu. Pierwsze śluby złożyła 17 lipca 1983 roku, śluby wieczyste 15 lipca 1989 roku. Posługiwała w Polsce i za granicą w następujących placówkach: Opole, Świebodzice, Wrocław, Gliwice, Lida (Białoruś), Warszawa, Pinczów. Obecnie siostra Ilona pracuje w Domu Pomocy Społecznej w parafii pw. Świętej Barbary w Strumieniu.

BRAT GABRIEL

PRZYSZEDŁEM ABY SŁUŻYĆ DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

"Reguła i życie braci mniejszych jest takie: zachowywać świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żyjąc w posłuszeństwie, bez własności i w czystości". Zgodnie z tymi słowami pragnę, bez względu na obowiązki i pracę jaką podejmuję w Zakonie, z największym staraniem i troską jak najwierniej wypełnić świętą Ewangelię Jezusa Chrystusa.

Pragnę odkrywać Chrystusa w Ewangelii, rozmawiać z Chrystusem, który przychodzi do świata jako brat wszystkich stworzeń, pragnę oddawać się modlitwie, rozbudzając w sobie i innych ducha pobożności, i umiłowania Boga, aby cenili rzeczy doczesne: osiągnięcia techniki, nauki, medycyny, ale nie przywiązywali się zbytnio do nich, chcę być rycerzem, żołnierzem, który "zabija i niszczy" złe skłonności i wady, a rozsiewa "Pokój i Dobro", chcę nieść krzyż Chrystusa oraz być pomocnym w niesieniu go przez innych.

Brat Gabriel - Krzysztof Dzierzenga urodził się 7 września 1968 roku w Rybniku. Został ochrzczony 29 września 1968 roku w parafii Bożego Ciała w Jankowicach. Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpił 18 maja 1975 roku w Jastrzębiu Zdroju w parafii św. Barbary. Sakrament Bierzmowania otrzymał 5 maja 1983 roku z rąk bpa Janusza Zimniaka w Jastrzębiu Zdroju w parafii NMP Matki Kościoła. Szkołę Podstawową kończył w Jastrzębiu Zdroju w 1983 roku. Rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach. Przerywając naukę wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach Panewnikach w 1986 roku i rozpoczął rok nowicjatu w Osiecznej. Po nowicjacie udał się do Opola gdzie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym zdając maturę w 1991 roku. Po pół roku pracy w kopalni węgla kamiennego "Chwałowice" w Chwałowicach, odbył zasadniczą służbę wojskową w Warszawie (1991-1993). Po odbyciu służby wojskowej pracował kolejne pół roku w kopalni. Śluby wieczyste złożył dnia 5 lutego 2005 roku w Katowicach Panewnikach.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ